fbpx
Cennik

Dysfunkcja stawu skroniowo-żuchwowego

Znak zapytania

czym są

W DentalMed Clinic zajmujemy się innowacyjnym leczeniem dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego. To najczęściej używane stawy organizmu, które stosunkowo często ulegają uszkodzeniom. Biorą one udział w czynnościach codziennych takich jak mówienie, śpiewanie, ziewanie, a przede wszystkim przyjmowanie, przeżuwanie i połykanie pokarmu.

Przyczyn ich dysfunkcji może być wiele, ale do najczęstszych zaliczyć należy wady zgryzu, wady postawy ciała (m.in. skolioza), stres, urazy i utrata zębów. Schorzenia w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych dotyczą aż 20-40% populacji.

Jakie są przyczyny dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego?

Do głównych przyczyn wystąpienia dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego należą czynniki, takie jak urazy, zbyt duże napięcie mięśniowe, stres, problemy ze zgryzem, choroby reumatyczne, a także nieprawidłowe zachowanie stawu skroniowo-żuchwowego, takie jak nadmierne otwieranie ust, zaciskanie zębów czy zgrzytanie zębami. Objawy te mogą wskazywać także na problemy ortodontyczne lub protetyczne. Często nie ma jednoznacznej przyczyny i dysfunkcja jest wynikiem kombinacji różnych czynników.

Nieleczone zaburzenie może prowadzić do bólu, sztywności i ograniczenia ruchomości żuchwy oraz innych takich jak szumy uszne, bóle głowy, a nawet problemy z trawieniem.

Jakie objawy świadczą o dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego?

OBJAWY ŚWIADCZĄCE O DYSFUNKCJI STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH:
 

 • ból okolicy stawu skroniowo-żuchwowego;
 • trzaski, przeskakiwanie w stawie skroniowo-żuchwowym (np. w czasie ziewania czy jedzenia);
 • problemy z otwieraniem i zamykaniem ust;
 • bolesne napięcia mięśni twarzoczaszki i szyi;
 • szczękościsk, zgrzytanie zębami (bruksizm);
 • bóle głowy (mylone z „migrenowymi”), ucha, karku i oczu;
 • szumy uszne oraz uczucie „przytykania” ucha;
 • problemy z przełykaniem.

 

Fizjoterapia stomatologiczna w walce z dysfunkcją stawu skroniowo-żuchwowego

Fizjoterapia stomatologiczna jest wąską dziedziną, skupiającą się na dysfunkcji w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego oraz mięśni twarzoczaszki. Jest również powiązana z kręgosłupem czy miednicą, gdyż zmiany w stawach skroniowo-żuchwowych są ściśle zależne od wad postawy i występujących w związku z tym asymetrii. Brak odpowiednio przeprowadzonej fizjoterapii doprowadzi do szybko postępujących zmian zwyrodnieniowych w stawach skroniowo-żuchwowych, a to pociągnie za sobą szereg bolesnych i nieprzyjemnych objawów utrudniających funkcjonowanie.

Fizjoterapia stomatologiczna jest w wielu przypadkach niezbędnym elementem procesu leczenia stomatologicznego, ortodontycznego, implantologicznego czy chirurgicznego i umożliwia szybszy powrót do pełnej i bezbolesnej sprawności.

Zagadnienia

Co zrobić

Fizjoterapia stawów skroniowo-żuchwowych

Fizjoterapia stawów skroniowo-żuchwowych obejmuje:
 

 • Terapię manualną – techniki terapii tkanek miękkich, m.in. mięśniowo-powięziowe rozluźnianie tkanek w obrębie głowy, twarzy, szyi, obręczy barkowej, a także masaż mięśni wewnątrz i na zewnątrz jamy ustnej w celu rozluźnienia nadmiernie napiętych struktur oraz zniwelowania bólu;
 • Techniki mobilizacyjne i manipulacyjne stawu skroniowo-żuchwowego przywracające prawidłowe ustawienie powierzchni stawowych względem siebie, poprawiające biomechanikę w stawie, a tym samym zwiększające zakres ruchu bezbolesnego;
 • Terapię ruchem (kinezyterapię) – m.in. ćwiczenia prawidłowych wzorców ruchowych, ćwiczenia zwiększające zakresy ruchu w stawach kręgosłupa, wzmacniające mięśnie oraz przywracające utracone funkcje;
 • Techniki auto-rozluźniania oraz ćwiczenia i zalecenia do wykonywania w domu;
 • Wspomagająco można zastosować drenaż limfatyczny twarzy oraz oklejenie tejpami (kinesiology taping) – w przypadku występowania obrzęku (np. po zabiegach chirurgicznych).

 

Wskazania do fizjoterapii stomatologicznej

 • objawy dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych;
 • wady zgryzu i postawy;
 • planowane leczenie ortodontyczne, implantologiczne i protetyczne (terapia wprowadzająca);
 • noszenie aparatów ortodontycznych;
 • uzupełnienie leczenia protetycznego i implantologicznego;
 • odsłanianie się szyjek zębowych, ścieranie zębów;
 • profilaktyka zaburzeń w obrębie narządu żucia;
 • urazy i stany po zabiegach chirurgicznych w obrębie narządu żucia (obrzęki limfatyczne);
 • nawykowe żucie gumy, obgryzanie paznokci;

 
Fizjoterapeuta podczas pierwszej wizyty przeprowadza wywiad, analizuje badania (o ile takie zostały wykonane), ocenia postawę ciała i ruchomość kręgosłupa oraz przeprowadza badanie i testy funkcjonalne układu stomatognatycznego (narządu żucia). Jeśli Pacjent leczony jest u innego specjalisty – działa w ścisłej współpracy z lekarzem prowadzącym, w tym stomatologiem, chirurgiem, ortodontą czy periodontologiem. Po badaniu i ocenie stanu funkcjonalnego pacjenta określa się cele i metody terapii, a także częstotliwość spotkań. Najbardziej skuteczne są wizyty u fizjoterapeuty odbywające się 1-2 razy w tygodniu. Ilość terapii zależna jest od stanu pacjenta oraz dostosowana do indywidualnych potrzeb.

Efekty leczenia dysfunkcji w obrębie narządu ruchu

Żeby osiągnąć jak najlepsze efekty leczenia dysfunkcji w obrębie narządu żucia, niezbędna jest współpraca w zespole specjalistów: stomatolog-ortodonta-protetyk-fizjoterapeuta.
 
Jeśli zauważyli Państwo u siebie objawy świadczące o dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego, to prosimy o nie bagatelizowanie tego i zgłoszenie się do wykwalifikowanego fizjoterapeuty! Kompleksowe podejście specjalisty pomoże pozbyć się bólu i innych objawów utrudniających normalne funkcjonowanie.