Cennik

DYSFUNKCJE STAWU SKRONIOWO – ŻUCHWOWEGO

Znak zapytania

czym są

Stawy skroniowo-żuchwowe są najczęściej używanymi stawami naszego organizmu! Biorą one udział w czynnościach codziennych takich jak mówienie, śpiewanie, ziewanie, a przede wszystkim przyjmowanie, przeżuwanie i połykanie pokarmu.

 

Przyczyn ich dysfunkcji może być wiele, ale do najczęstszych zaliczyć należy wady zgryzu, wady postawy ciała (m.in. skolioza), stres, urazy i utrata zębów. Schorzenia w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych dotyczą aż 20-40 % populacji.

 

 

OBJAWY ŚWIADCZĄCE O DYSFUNKCJI STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH:

 

 

 • Ból okolicy stawu skroniowo-żuchwowego
 • Trzaski, przeskakiwanie w stawie skroniowo-żuchwowym (np. w czasie ziewania, czy jedzenia)
 • Problemy z otwieraniem/zamykaniem ust
 • Bolesne napięcia mięśni twarzoczaszki i/lub szyi
 • Szczękościsk, zgrzytanie zębami (bruksizm)
 • Bóle głowy (mylone z „migrenowymi”), ucha, karku, oczu
 • Szumy uszne oraz uczucie „przytykania” ucha
 • Problemy z przełykaniem
Zagadnienia

Co zrobić

Fizjoterapia stomatologiczna jest wąską, wyspecjalizowaną dziedziną. Najczęściej dotyczy wszelkich dysfunkcji w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego oraz mięśni twarzoczaszki. Jest również powiązana z kręgosłupem, czy miednicą, gdyż zmiany w stawach skroniowo-żuchwowych są ściśle zależne od wad postawy i występujących w związku z tym asymetrii. Brak odpowiednio przeprowadzonej fizjoterapii doprowadzi do szybko postępujących zmian zwyrodnieniowych w stawach skroniowo-żuchwowych, a to pociągnie za sobą szereg bolesnych i nieprzyjemnych objawów utrudniających funkcjonowanie.

Fizjoterapia stomatologiczna jest w wielu przypadkach niezbędnym elementem procesu leczenia stomatologicznego, ortodontycznego, implantologicznego, czy chirurgicznego i umożliwia szybszy powrót do pełnej i bezbolesnej sprawności.

 

FIZJOTERAPIA STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH OBEJMUJE:

 

 • Terapię manualną: techniki terapii tkanek miękkich, m.in. mięśniowo-powięziowe rozluźnianie tkanek w obrębie głowy, twarzy, szyi, obręczy barkowej, a także masaż mięśni wewnątrz i na zewnątrz jamy ustnej w celu rozluźnienia nadmiernie napiętych struktur oraz zniwelowania bólu.
 • Techniki mobilizacyjne i manipulacyjne stawu skroniowo-żuchwowego przywracające prawidłowe ustawienie powierzchni stawowych względem siebie, poprawiające biomechanikę w stawie, a tym samym zwiększające zakres ruchu bezbolesnego.
 • Terapię ruchem (kinezyterapię) – m.in. ćwiczenia prawidłowych wzorców ruchowych, ćwiczenia zwiększające zakresy ruchu w stawach kręgosłupa, wzmacniające mięśnie oraz przywracające utracone funkcje.
 • Techniki auto-rozluźniania oraz ćwiczenia i zalecenia do wykonywania w domu.
 • Wspomagająco można zastosować drenaż limfatyczny twarzy oraz oklejenie tejpami (kinesiology taping) – w przypadku występowania obrzęku (np. po zabiegach chirurgicznych).

 

WSKAZANIA DO FIZJOTERAPII STOMATOLOGICZNEJ:

 

 

 • Objawy dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych
 • Wady zgryzu i postawy
 • Planowane leczenie ortodontyczne, implantologiczne i protetyczne (terapia wprowadzająca)
 • Noszenie aparatów ortodontycznych
 • Uzupełnienie leczenia protetycznego i implantologicznego
 • Odsłanianie się szyjek zębowych, ścieranie zębów
 • Profilaktyka zaburzeń w obrębie narządu żucia
 • Urazy i stany po zabiegach chirurgicznych w obrębie narządu żucia (obrzęki limfatyczne)
 • Nawykowe żucie gumy, obgryzanie paznokci

 

 

Fizjoterapeuta podczas pierwszej wizyty przeprowadza wywiad, analizuje badania (o ile takie zostały wykonane), ocenia postawę ciała i ruchomość kręgosłupa oraz przeprowadza badanie i testy funkcjonalne układu stomatognatycznego (narządu żucia). Jeśli pacjent leczony jest u innego specjalisty – działa w ścisłej współpracy z lekarzem prowadzącym (stomatolog, ortodonta, chirurg). Po badaniu i ocenie stanu funkcjonalnego pacjenta określa się cele i metody terapii, a także częstotliwość spotkań. Najbardziej skuteczne są wizyty u fizjoterapeuty odbywające się 1-2 razy w tygodniu. Ilość terapii zależna jest od stanu pacjenta oraz dostosowana do indywidualnych potrzeb.

 

 

Żeby osiągnąć jak najlepsze efekty leczenia dysfunkcji w obrębie narządu żucia niezbędna jest współpraca w zespole specjalistów: stomatolog-ortodonta-protetyk-fizjoterapeuta.
Jeśli zauważyłeś u siebie objawy świadczące o dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego lub zastanawiasz się czy problem może Ciebie dotyczyć, nie bagatelizuj tego i zgłoś się do wykwalifikowanego fizjoterapeuty! Kompleksowe podejście specjalisty pomoże pozbyć się bólu i innych objawów utrudniających normalne funkcjonowanie.